Тест на пад

By | 2017-12-27T19:15:44+00:00 ноември 28th, 2017|Uncategorized|

Тест на пад, со и без апсорбер на енергија.
Заштите се Вие или Вашите вработени!
Контактријате не за подетални информации.
#horvat #worksafebesafe #rabotnaobleka